Financovanie v roku 2010

Vytlačiť

V roku 2010 sme mohli realizovať svoje aktivity vďaka

 • Grantu z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu (administrovaný Nadáciou SOCIA) - na rozvoj pravidelného vzdelávania terénnych sociálnych pracovníkov/čok – 78.750 € (2.372.423 Sk) od 5/2009-9/2010
 • Úradu vlády SR za podporu projektu Harm-reduction v ohrozených skupinách: 45.253€  1/2010 - 03/2011.
 • Bratislavskému samosprávnemu kraju za podporu projektu Pomoc ku skvalitneniu života: 26.500 € (798.339 Sk) na rok 2010
 • Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny, za podporu projektu Chráň sa sám (20.000 € na materiál) a projekt Časopis Intoxi (2020 € na grafiku a tlač)
 • Nadačnému fondu Západoslovenskej energetiky v nadácii Pontis za podporu projektu "Áno, pre život" - projekt sa zameriava na prevenciu predávkovania medzi ľuďmi injekčne užívajúcimi drogy: 8.000€ (241 008 Sk), 10/2010 - 09/2011.
 • Nadačnému fondu Západoslovenskej energetiky v nadácii Pontis za podporu projektu Drogová závislosť ako choroba - projekt posilnil poradenstvo o aspektoch drogovej závislosti medzi ľuďmi injekčne užívajúcimi drogy: 8.000€ (241 008 Sk), 8/2009-5/2010.
 • Nadácii pre deti Slovenska za finančnú podporu sociálnej asistencie: 5.390 €, 7/2010-6/2011.
 • Comer foundation za finančnú podporu vo výške 3827,43 € (115.305 Sk)
 • Nadácii VÚB, ktorá podporila projekt vzdelávania terénnych pracovníkov, vo výške 2.500 €
 • Nadačnému fondu Slovak Telekom, za podporu projektu "Chcem byť informovaný/á a vzdelaný/á :   2.400 €   
 • TRANSPETROL, a.s. za podporu v hodnote 1 000€
 • Fondu GSK, ktorý nás podporil vo svojej Jarnej výzve Fondu GSK 2010. Vďaka podpore môžeme realizovať prevenciu HIV, syfilisu a tuberkulózy medzi ľuďmi injekčne užívajúcimi drogy a/alebo poskytujúcimi platené sexuálne služby: 700€, 6/2010 - 2/2011
 • Nadačnému fondu Dell v nadácii Pontis za podporu vzdelávania pre pracovníkov a pracovníčky OZ Odyseus: 500€, 6/2010 - 10/2010
 • Mestskej časti PETRŽALKA za podporu programu Chráň sa sám: 460 €.
 • Komunitnej nadácii Bratislava za finančnú podporu projektu Na ulici k bližšie k zdraviu: 350 €.
 • Zamestnaneckému grantovému programu spoločnosti Accenture: 330 €
 • Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislava na podporu projektu "Mladí - zdraví": 235€
 • PepCom Slovakia, s.r.o. za materiálny dar: 150ks prezervatívov.
 • Spoločnosti Pricewaterhouse Coopers Slovensko s.r.o. za darovanie 2 notebookov.
 • Firme Coffea drinks za darovanie sirupov pre podporu pitného režimu pre klientov/ky.
 • Vďaka všetkým ľuďom, ktorí nás doteraz podporili prostredníctvom portálu www.dobrakrajina.sk a individuálnym darcom


ĎAKUJEME !

Wednesday the 19th. Copyright © 2012 OZ Odyseus