Chcem byť informovaný/á a vzdelaný/á

Vytlačiť

 

Potreba projektu „Chcem byť informovaný/á a vzdelaný/á“ vychádza zo zvýšeného záujmu klientov o vzdelávanie v oblasti komunikačných a informačných technológií, prostredníctvom jednoduchého užívania počítača – Microsoft Word : písanie životopisov, motivačných listov alebo orientovanie sa na internete, browsovanie, hľadanie pracovných ponúk atď.

Doteraz sme túto potrebu klientov riešili formou odkazov, buď na pracovné pozície, ktoré terénny sociálny pracovník/ka (TSP) vyhľadá pre konkrétneho klienta mimo terén, čiže v kancelárií, alebo zo súhlasom klienta (keďže servis CHSS je anonymný) zozbiera potrebné údaje na napísanie životopisu, alebo na vyplnenie formuláru na sociálnu ubytovňu atď. a po ich vyplnení/ napísaní sa formou odkazu dostanú späť ku klientovi, čo je veľa krát spojené s časovým sklzom, neaktuálnosťou ako aj možnosťou klienta/ky plnohodnotne na tvorbe životopisu, alebo motivačného listu atď participovať.

Projekt „Chcem byť informovaný/á a vzdelaný/á“ má 3 základné ambície:

1. Zabezpečenie internetu spolu s notebookom na mobilných službách. To umožní promtne reagovať na potreby klientov za ich aktívnej participácie v oblastiach:

  • Orientácia na trhu práce: browsovanie prac. portálov, inzerátov, brigádnických ponúk
  • Zvýšenie sociálnych zručností: písanie životopisu, motivačných listov, on-line žiadostí atď.
  • Naučiť sa pracovať s internetom: vytvorenie e-mail. adresy, vyhľadávanie informácie atď.
  • Zvýšenie vzdelanosti a informovanosti v odborných témach v súvislosti s užívaním drog, sex-biznisom atď.

2. Zvýšenie vzdelanosti/gramotnosti klientov v oblasti informačných technológií zorganizovaním akreditovaného/certifikovaného kurzu pre prácu s počítačom v priestoroch OZ ODYSEUS pod vedením profesionálneho lektora/ky na danú tému. Konkrétny výstup zo vzdelávania formou certifikátu by klientom rozšíril možnosti na trhu práce a umožnil tak ľahší návrat do spoločnosti.

3. Sprostredkovanie informácií z oblasti základnej finančnej gramotnosti prostredníctvom ktorých tak môžeme pomôcť vyhnúť sa najviac častým a cyklickým problémovým situáciám našich klientov a klientiek ako sú neschopnosť splácania pôžičiek, ktorá ide ruka v ruke so zadlžením, exekúciami a nedostatočnou orientáciou v oblasti vedenia vlastných financií.

Veríme, že sprístupnenie zrozumiteľných informácií z oblasti finančného vzdelávania, osvojenie si vedomosti v oblasti finančnej gramotnosti pomôže lepšie hospodáriť s financiami s ohľadom na meniace sa životné situácie čo povedie k správnym rozhodnutiam v budúcnosti.


Projekt sa uskutočňuje vďaka finančnej podpore z prostriedkov Nadačného fondu Slovak Telekom pri Nadácií Intenda.

Wednesday the 19th. Copyright © 2012 OZ Odyseus