Češúci hrebeň, Fantastic joint, Hardcore fantastic, Konkret

Vytlačiť

bylinky
Obsahujú v rôznej koncentrácii kombináciu dvoch syntetických kanabinoidov. Syntetické kanabinoidy vznikali ako legálne alternatívy k marihuane. (3) Napriek tomu sa pri porovnaní syntetických kanabinoidov s marihuanou predpokladá väčšie spektrum negatívnych účinkov.(1) Oba syntetické konabinoidy sa viažu v mozgu na tie isté receptory ako marihuana (CB1 a CB2). S tým, že silno ovplyvňuje práve CB1 receptor a slabšie CB2 receptor. Ľudí môže prekvapiť, že účinky nie sú rovnaké ako pri užití marihuany.

Účinné látky v marihuane (THC, CBD, CBN) sa viažu v mozgu na receptory CB1 a CB2.
* Naviazaním sa na CB1 receptor sa ovplyvňuje pamäť, vnímanie, motorická kontrolá a tlmia sa kŕče. V centrálnej nervovej sústave sa CB1 nachádza sa na dráhach pre bolesť. To vysvetľuje tlmenie bolesti.  (9)
* Naviazanie na CB2 receptor má vplyv na tlmenie bolesti (10) a nemá psychoaktívne účinky (11) Doterajšie výskumy naznačujú, že využitie CB2 receptorov môže mať veľký vplyv na liečbu ochorení a podporu imunity. Avšak tento vplyv je stále predmetom výskumov. (11,10, 12, 13)

Trvanie účinku: 0,5 – 1,5 hodiny (2, 17, 18)

Účinky:

 • Ľudia, ktorí vyskúšali syntetické kanabinoidy opisujú silnejšie účinky v porovnaní s marihuanou (3). Môžeme predpokladať, že je to kvôli tomu, že synteticky kanabinoid sa viaže rýchlejšie na „marihuanové receptory v mozgu“ ako účinné látky v marihuane. (7,14)
 • Mierne povzbudenie spojené na začiatku s pocitmi podobnými stavom na „hríboch“ (5, 15)
 • Halucinácie (3) – napr.:  intenzívnejšie farby, zrakové halucinácie, pocit, že sa hýbu steny (5)
 • Eufória, pozdvihnutie nálady, smiech(5)
 • Fyzické účinky (napr.: tlkot srdca, červené oči, hlad) prevyšujú tie psychické (5,6)
 • Účinky môžu končiť únavou až tvrdým spánkom (5,6, 8)

Riziká:

sa zvyšujú s užitím väčších dávok a pri kombinovaní s inými drogami

 • Účinky a riziká nie sú dôkladne známe. Zdroje, ktoré o týchto látkach máme k dispozícii, nie sú objektívne. Sú to najmä subjektívne opisy účinkov ľudí, ktorí s látkami experimentovali.
 • Nepokoj, nervozita až úzkosť – často začínajú prudkým a  silným tlkotom srdca.  (3,6, 15)
 • Nepravidelný tlkot srdca, intenzívne vnímanie tlkotu srdca (3)
 • Je ťažšie určiť množstvo, ktoré telo zvládne. Rozhodne si treba uvedomiť, že syntetické kanabinoidy sa viažu rýchlejšie na „marihuanové receptrory“ ako látky v marihuane.  Zároveň produkty obsahujú 2 druhy kanabinoidov. Radšej si rozdeľ „dávku“ na menšie množstvá, ako by si užil/a jedenkrát naraz väčšie množstvo. (15)
 • Účinok trvá kratšie ako pri marihuane a preto je nutné častejšie užiť látku za sebou. To môže viesť ku komplikáciám (napr.: zle odhadnuté množstvo, zdravotné riziká súvisiace so spôsobom užívania) (15)
 • Zvyšovanie tolerancie – pri pravidelnom užívaní vzniká tendencia užívať väčšie množstvo, aby bol dosiahnutý rovnaký účinok ako na začiatku alebo pri rovnakom množstve rýchlejšie dochádza k útlmu (1,5, 15)
 • Nie je známy dopad na vznik drogovej závislosti (2)
 • Nie je známy dopad na vznik latentnej (skrytej) psychózy.
 • Od 1.3.2011 sú syntetické kanabinoidy v týchto produktoch nelegálnymi látkami na území SR

Ako znižovať riziká (harm reduction) v čom sa dá

 • Ak nebudeš užívať tento produkt, vyhneš sa všetkým rizikám.
 • Prostredie a osobné nastavenie ovplyvňujú účinok syntetických kanabinoidov – neodporúča sa užívať tieto látky v psychickej nepohode, v neznámom prostredí, pri pochybnostiach a obave s užitia tohto produktu.
 • Nekombinuj tieto látky s inými produktmi alebo inými drogami vrátane alkoholu. Kombinovaním sa vystavuješ riziku väčších komplikácií.
 • Po užití týchto produktov nešoféruj, môžeš ohroziť zdravie a život druhých ľudí alebo seba
 • Konzumenti, ktorí nemali skúsenosti s užívaním marihuany a iných halucinogénoch, častejšie opisovali nepríjemné pocity. Pri zvažovaní užitia tohto produktu, zváž svoje skúsenosti.
 • Vyhni sa užitiu týchto produktov, pokiaľ máš  psychické problémy, problémy s vnútroočným tlakom alebo problémy so srdcom.
 • Buď vždy s niekým, kto Ti môže v prípade potreby poskytnúť prvú pomoc alebo zavolať 112 či 155

Nepodporujeme užívanie drog. Všetky informácie sú zverejnené s cieľom znižovať riziká, ktoré vyplývajú s užívaním týchto látok. Sú určené pre ľudí, ktorí s nimi experimentujú.

Zdroje:
(1) EMCDDA Action on new drugs briefing paper: Understanding the ‘Spice’ phenomenon
(2) http://www.neurosoup.com/jwh250.htm
(3) http://www.erowid.org/chemicals/cannabinoids/cannabinoids_law1.shtml
(4) http://www.erowid.org/library/books_online/future_synthetic/future_synthetic.shtml
(5) http://www.drugs-forum.com/forum/showthread.php?t=104271 skončila som cca v strede Nohaala 4,3,2010
(6) http://www.erowid.org/experiences/exp.php?ID=86290
(7) http://www.rangelab.com/en/catalog/item/jwh-250/
(8) http://www.bluelight.ru/vb/archive/index.php/t-507063.html
(9) Neuroveda o užívaní psychotropných látok- WHO ( z našej knižnice)
(10) http://en.wikipedia.org/wiki/Cannabinoid_receptor_type_2
(11) http://www.pnas.org/content/103/3/696.abstract
(12) http://www.pathology.med.ohio-state.edu/ext/expath/EXPERIMENTAL/ganju/publications/9.pdf
(13) http://books.google.sk/books?id=kiicCpjCInEC&pg=PA70&lpg=PA70&dq=phenylacetyl+indole+benzoylindole&source=bl&ots=yNYyJbMgPo&sig=1ffiqQsHPLgWSrwV9bCmkLWEFMo&hl=sk&ei=cTteTfDqH82r8AO_8Yha&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBcQ6AEwAA#v=onepage&q=phenylacetyl%20indole%20benzoylindole&f=false
(14) http://en.wikipedia.org/wiki/JWH-073
(15) http://www.waytoomany.com/forum/viewtopic.php?f=45&t=57437
(16) http://www.hipforums.com/newforums/showthread.php?t=375180
(17) http://www.neurosoup.com/jwh073.htm
(18) http://www.neurosoup.com/jwh073_trip_report.htm

Wednesday the 19th. Copyright © 2012 OZ Odyseus