Blue magic, Fresh, Masakrator

Vytlačiť

tabletky - Blue magic, Masakrator  alebo prášok - Fresh

Obsahujú v rôznej koncentrácii látku butylón. Butylón je látka s empaktogénnymi (ovplyvňujúcimi pocity empatie), psychedelickými a povzbudzujúcimi účinkami. (1)  Svojimi účinkami sa podobá látke MDMA, ktorá je v extáze.

Trvanie účinku: 3-4 hodiny  orálne užitie (2)

Účinky:

 • Eufória (2, 4, 3)
 • Posilnenie otvorenosti a empatie, hovornosť (2, 4)
 • Zmeny vnímania – hudba je vnímaná intenzívnejšie, viac sa páči, vnímanie dotykov je intenzívnejšie (2)
 • Pocit šíriaceho tepla po tele (2, 4)
 • Povzbudenie (2, 4), môže sa objaviť mierny nepokoj (4)
 • Znížená chuť k jedlu (2)
 • Mravenčenie v prstoch, v rukách až tras v rukách. Ak to ľudia neočakávali, tak ich tento stav vyľakal. (2)
 • Plytký dych, zvýšený krvný tlak, rýchlejšie búšenie srdca, zvýšená teplota (2)
 • Zvýšená chuť na sex(2), užitie si sexu (3), orgazmus sa dosahuje ťažšie (2) alebo sa nedosiahne (3).

Riziká:

sa zvyšujú s užitím väčších dávok a pri kombinovaní s inými drogami

 • Účinky a riziká nie sú dôkladne známe. Zdroje, ktoré o týchto látkach máme k dispozícii, nie sú objektívne. Sú to najmä subjektívne opisy účinkov ľudí, ktorí s látkami experimentovali.
 • Únava, bolesť hlavy na druhý deň (2)
 • Problém so spánkom (2, 3)
 • Pocit depresie 3 dni po užití (3)
 • Dehydratácia (2)
 • Nechuť k jedlu (2)
 • Po odoznení účinkov sa môžu objaviť bolesti žalúdka, problémy s dýchaním vedúce k hyperventilácií (3)
 • Fyzické ťažkosti (napr.: bolesti žalúdky, tras rúk, problémy s dýchaním) môžu vyvolať stav paniky.
 • Nie je známy dopad na vznik drogovej závislosti
 • Od 1.3.2011 je butylón nelegálnou látkou na území SR

Ako znižovať riziká (harm reduction) v čom sa dá

 • Ak nebudeš užívať tieto produkty, vyhneš sa všetkým rizikám.
 • Najbezpečnejší spôsob užitia je orálny spôsob (prehltnutie). Šnupanie a injekčné užívanie so sebou nesie riziko prenosu ochorení ako napr.: žltačka typu C.
 • Dodržiavaj čo najväčšie pauzy medzi užitím (aspoň 1-2 mesačné).
 • Na riešenie problémov so spánkom a s „dojazdom“ sa neodporúča užívať utlmujúce tablety alebo iné látky bez odporúčania lekára.
 • Nezabúdaj piť vodu, aby si sa vyhol/a dehydratácii (3 deci/ každú hodinu)
 • Čím väčšiu dávku užiješ, tým náročnejší bude „dojazd“.
 • Nekombinuj tieto látky s inými produktmi alebo inými drogami vrátane alkoholu. Kombinovaním sa vystavuješ riziku väčších komplikácií.
 • Zvlášť nebezpečné kombinácia týchto produktov s povzbudivými látkami (napr.: Viagra, pervitín, kokaín, poppers). Zvyšuje sa riziko panickej reakcie, problémov s dýchaním a kolapsu srdca.
 • Pri sexe buď opatrný/opatrná, používaj prezervatív a lubrikačný gél.
 • Po užití týchto produktov nešoféruj, môžeš ohroziť zdravie a život druhých ľudí alebo seba
 • Buď vždy s niekým (počas užitia i po užití), kto Ti môže v prípade potreby poskytnúť prvú pomoc alebo zavolať 112 či 155

Nepodporujeme užívanie drog. Všetky informácie sú zverejnené s cieľom znižovať riziká, ktoré vyplývajú s užívaním týchto látok. Sú určené pre ľudí, ktorí s nimi experimentujú.

Zdroje:
(1) http://en.wikipedia.org/wiki/Butylóne
(2)  http://www.drugs-forum.com/forum/showthread.php?t=10044
(3)  http://www.erowid.org/experiences/exp.php?ID=81585
(4) http://www.erowid.org/experiences/exp.php?ID=77700

 

Wednesday the 19th. Copyright © 2012 OZ Odyseus