Crystalization

Vytlačiť

prášok
Obsahuje stimulant, ktorý znižuje spätné vychytávanie dopamínu a noradrenalínu. (1) To znamená, že produkt spôsobí zvýšenú koncentráciu dopamínu a noradrenalínu. Tento stimulant má veľmi krátku históriu užívania medzi ľuďmi.

Trvanie účinku: Je ťažké určiť, keďže ide o kombináciu 2 látok. Závisí aj od spôsobu užitia. Orálne užitie účinkuje dlhšie ako pri iných spôsoboch. Odhaduje sa 5-8 hodín (3)

Účinky:

 • Stimulácia a povzbudenie s nižšou schopnosťou vyvolať eufóriu (1, 4)
 • Človek rozpráva rýchlo (5)
 • Zvýšená činnosť srdca a ťažkosti s dýchaním (5)
 • Rozšírené zreničky (5)
 • Kŕč žuvacích svalov, stisnutie čeľuste podobne ako pri iných amfetamínoch (5)

Riiziká:

sa zvyšujú s užitím väčších dávok a pri kombinovaní s inými drogami

 • Účinky a riziká nie sú dôkladne známe.  Zdroje, ktoré o týchto látkach máme k dispozícii, nie sú objektívne. Sú to najmä subjektívne opisy účinkov ľudí, ktorí s látkami experimentovali. Je veľmi málo výpovedí ľudí, ktorí by skúšali látky použité v tomto produkte.
 • Šnupanie a injekčné užívanie tohto produktu so sebou nesie riziko prenosu ochorení ako napr.: žltačka typu C.
 • Pri užití väčšieho množstva boli zaznamenané predávkovania, ktoré skončili v nemocnici (2, 4)
 • Môžeme len predpokladať, že dlhodobým užívaním tohto produktu alebo užívaním veľkých množstiev tohto produktu sa môžu objaviť psychózy a poruchy spánku
 • Nie je známy dopad na vznik závislosti. Môžeme predpokladať, že tento produkt má potenciál vyvolať závislosť, pretože tlmí spätné vychytávanie dopamínu a noradrenalínu.
 • Nie je známy dopad na rozvoj latentnej (skrytej) psychózy

Ako znižovať riziká (harm reduction) v čom sa dá

 • Ak nebudeš užívať tieto produkty, vyhneš sa všetkým rizikám.
 • Najbezpečnejší spôsob užitia je orálny spôsob (prehltnutie). Šnupanie a injekčné užívanie so sebou nesie riziko prenosu ochorení ako napr.: žltačka typu C. Aby si zabránil/a prenosu napr.: žltačky typu C alebo HIV, maj vždy svoje vlastné „nádobičko“ na užívanie.
 • Dodržiavaj čo najväčšie pauzy medzi užitím (aspoň 1-2 mesačné). Užívanie týchto produktov viackrát za týždeň/mesiac, zvyšuje riziká vrátane predpokladaného vzniku drogovej závislosti.
 • V prípade, že v Tvojej prítomnosti niekto prežíva psychózu, zachovaj kľud. Nerob nič proti vôli človeka v psychóze. Rozprávaj pokojným hlasom. Uisti sa, že človek v psychóze rozumie všetkým Tvojím slovám a činom. Buď pre neho/ňu zrozumiteľným. Nešepkaj pred ním tretím osobám a nerozprávaj dvojzmysly. Nepresviedčaj ho, že vidiny nie sú pravdivé. Povedz, že vidiny môžu byť dôsledkom užitia drogy a že po odznení účinkov odídu. Pokús sa s ním ísť na pokojné miesto.
 • Nekombinuj tieto látky s inými produktmi alebo inými drogami vrátane alkoholu. Kombinovaním sa vystavuješ riziku väčších komplikácií.
 • Zvlášť nebezpečné kombinácia týchto produktov s povzbudivými látkami (napr.: Viagra, pervitín, kokaín, poppers). Zvyšuje sa riziko panickej reakcie, problémov s dýchaním a kolapsu srdca.
 • Po užití týchto produktov nešoféruj, môžeš ohroziť zdravie a život druhých ľudí alebo seba
 • Buď vždy s niekým, kto Ti môže v prípade potreby poskytnúť prvú pomoc alebo zavolať 112 či 155

Nepodporujeme užívanie drog. Všetky informácie sú zverejnené s cieľom znižovať riziká, ktoré vyplývajú s užívaním týchto látok. Sú určené pre ľudí, ktorí s nimi experimentujú.

Zdroje:
(1) http://en.wikipedia.org/wiki/Diphenylprolinol
(2) http://www.mahalo.com/diphenylprolinol/
(3) http://www.benzo-fury.me.uk/index.php?main_page=index&cPath=29
(4) http://forum.herbalhighs.com/ShowPost.aspx?PostID=20139
(5) http://httpwww.drugs-forum.com/forum/showthread.php?p=906270

 

Wednesday the 19th. Copyright © 2012 OZ Odyseus