Eko hrášok

Vytlačiť

prášok
Obsahuje stimulant z chemickej skupiny katinónov, ktorý má veľmi krátku históriu užívania medzi ľuďmi. (1)

Trvanie účinku: neznáme

Účinky:

 • Existuje veľmi málo informácií o účinkoch
 • Môžeme len predpokladať účinky podobné stimulantom. Nie sú však známe ďalšie informácie.

Riziká:

sa zvyšujú s užitím väčších dávok a pri kombinovaní s inými drogami

 • Účinky a riziká nie sú dôkladne známe. Zdroje, ktoré o týchto látkach máme k dispozícii, nie sú objektívne. Sú to najmä subjektívne opisy účinkov ľudí, ktorí so stimulantmi skupiny katinónov experimentovali. Je veľmi málo výpovedí ľudí, ktorí by skúšali látky použité v tomto produkte.
 • Šnupanie a injekčné užívanie tohto produktu so sebou nesie riziko prenosu ochorení ako napr.: žltačka typu C.
 • Nie je známy dopad na rozvoj latentnej (skrytej) psychózy, vzniku závislosti alebo predávkovania

Ako znižovať riziká (harm reduction) v čom sa dá

 • Ak nebudeš užívať tento produkt, vyhneš sa všetkým rizikám.
 • Šnupanie a injekčné užívanie so sebou nesie riziko prenosu ochorení ako napr.: žltačka typu C. Aby si zabránil/a prenosu napr.: žltačky typu C alebo HIV, maj vždy svoje vlastné „nádobičko“ na užívanie.
 • Nekombinuj tieto látky s inými produktmi alebo inými drogami vrátane alkoholu. Kombinovaním sa vystavuješ riziku väčších komplikácií.
 • Zvlášť nebezpečné kombinácia týchto produktov s povzbudivými látkami (napr.: Viagra, pervitín, kokaín, poppers). Zvyšuje sa riziko panickej reakcie, problémov s dýchaním a kolapsu srdca.
 • Po užití týchto produktov nešoféruj, môžeš ohroziť zdravie a život druhých ľudí alebo seba
 • Buď vždy s niekým, kto Ti môže v prípade potreby poskytnúť prvú pomoc alebo zavolať 112 či 155

Nepodporujeme užívanie drog. Všetky informácie sú zverejnené s cieľom znižovať riziká, ktoré vyplývajú s užívaním týchto látok. Sú určené pre ľudí, ktorí s nimi experimentujú.

Zdroje:
(1) http://www.erowid.org/chemicals/ethylcathinone/ethylcathinone.shtml

 

Wednesday the 19th. Copyright © 2012 OZ Odyseus