Glamour

Vytlačiť

prášok
Obsahuje kombináciu dvoch látok. Látky, ktorá bola v roku 1996 vyrobená ako antidepresívum s podobnou štruktúrou ako je MDMA (extáza) (1) s empaktogénnymi účinkami (ovplyvňujú pocity empatie)(3)  a stimulantu s povzbudzujúcim účinkom, ktorý tlmí spätné vychytávanie dopamínu a noradrenalínu (4)

Trvanie účinku: Je ťažké určiť, keďže ide o kombináciu 2 látok. Závisí aj od spôsobu užitia. Orálne užitie účinkuje dlhšie ako pri iných spôsoboch. Môžeme predpokladať trvanie účinku 3-5 hodín (3)

Účinky:

 • Stimulácia, zvýšená družnosť (1,5), zvýšená ochota komunikovať (2,3) a otvorenosť k druhým ľuďom (1)
 • Eufória (1, 2, 3), zlepšenie nálady, pocit, že všetko čo robím je úžasná vec (3),  chuť objímať a bozkávať ľudí (3), pocit blízkosti a lásky k priateľom (2, 3). Všetky tieto pocity môžu byť zmenené pôsobením stimulantu. Nie je známy pomer empaktogénnej látky a stimulantu v produkte.
 • Zmeny času alebo vnímania – hudba je vnímaná intenzívnejšie, jedlo chutí lepšie, dotyky sú príjemnejšie (3) Všetky tieto pocity môžu byť zmenené pôsobením stimulanta. Nie je známy pomer empaktogénnej látky a stimulantu v produkte.
 • Halucinácie, pocity depersonalizácie (pocit odcudzenia od vlastného tela) a derealizácie (pocit odcudzenia od vlastných myšlienok) sú ovplyvnené veľkosťou dávky a osobného nastavenia. (1)
 • Zvýšená činnosť srdca (1,3) alebo nepravidelná činnosť srdca (1)
 • Zvýšená telesná teplota a potenie (1, 2, 3)
 • Rozšírené zreničky (1,3) a pohyby alebo kmitanie zreničiek (1,2, 3)
 • Kŕč žuvacích svalov, stisnutie čeľuste podobne ako pri iných amfetamínoch (1, 2, 3)
 • Narušenie krátkodobej pamäti (napr.: chcem sa zapojiť do rozhovoru, ale zabudnem o čom sa hovorí) alebo „okná“ (nepamätám si, o čom som hovoril) (2)
 • Strata chuti do jedla (1, 2)

Riziká:

sa zvyšujú s užitím väčších dávok a pri kombinovaní s inými drogami

 • Účinky a riziká nie sú dôkladne známe. Zdroje, ktoré o týchto látkach máme k dispozícii, nie sú objektívne. Sú to najmä subjektívne opisy účinkov ľudí, ktorí s látkami experimentovali. Je veľmi málo výpovedí ľudí, ktorí by skúšali látky použité v tomto produkte.
 • V závislosti od nastavenia sa môžu objaviť pocity zlej nálady (1), nepokoj (1,3) až úzkosti (1) alebo psychózy (paranoja, strach). 3 Tieto pocity sú ovplyvnené veľkosťou dávky, osobného nastavenia (1, 3) a pomerom empaktogénnej látky a stimulantu v produkte.
 • Nespavosť a poruchy spánku (1, 2)
 • Napínanie na zvracanie až zvracanie (1,3)
 • Závraty a zmätenosť (3)
 • Užívanie v „jazdách“ (napr.: 3 dni po sebe) môže spôsobiť pocity depresie, únavy, letargie (2)
 • Pri dlhodobom pravidelnom užívaní (okolo 2 rokov) je zaznamenaný nárast tolerancie. Po zastavení sa v užívaní sú popisované ťažkosti „zvládnuť to“ a pocity „chýba mi to“ podobné ako pri prejavoch psychickej závislosti. (2)
 • Nie je známy dopad na vznik závislosti. Môžeme predpokladať, že tento produkt má potenciál vyvolať závislosť, pretože tlmí spätné vychytávanie dopamínu a noradrenalínu.
 • Nie je známy dopad na rozvoj latentnej (skrytej) psychózy.
 • Od 1.3.2011 je sú látky v tomto produkte nelegálnymi  na území SR

Ako znižovať riziká (harm reduction) v čom sa dá

 • Ak nebudeš užívať tieto produkty, vyhneš sa všetkým rizikám.
 • Najbezpečnejší spôsob užitia je orálny spôsob (prehltnutie). Šnupanie a injekčné užívanie so sebou nesie riziko prenosu ochorení ako napr.: žltačka typu C. Aby si zabránil/a prenosu napr.: žltačky typu C alebo HIV, maj vždy svoje vlastné „nádobičko“ na užívanie.
 • Dodržiavaj čo najväčšie pauzy medzi užitím (aspoň 1-2 mesačné). Užívanie týchto produktov viackrát za týždeň/mesiac, zvyšuje riziká vrátane predpokladaného vzniku drogovej závislosti.
 • V prípade, že v Tvojej prítomnosti niekto prežíva psychózu, zachovaj kľud. Nerob nič proti vôli človeka v psychóze. Rozprávaj pokojným hlasom. Uisti sa, že človek v psychóze rozumie všetkým Tvojím slovám a činom. Buď pre neho/ňu zrozumiteľným. Nešepkaj pred ním tretím osobám a nerozprávaj dvojzmysly. Nepresviedčaj ho, že vidiny nie sú pravdivé. Povedz, že vidiny môžu byť dôsledkom užitia drogy a že po odznení účinkov odídu. Pokús sa s ním ísť na pokojné miesto.
 • Čím väčšiu dávku užiješ, tým je pravdepodobnejšie, že po užití budeš cítiť pocity depresie
 • Nekombinuj tieto látky s inými produktmi alebo inými drogami vrátane alkoholu. Kombinovaním sa vystavuješ riziku väčších komplikácií.
 • Zvlášť nebezpečná je kombinácia týchto produktov s povzbudivými látkami (napr.: Viagra, pervitín, kokaín, poppers). Zvyšuje sa riziko panickej reakcie, problémov s dýchaním a kolapsu srdca.
 • Vyhni sa užitiu tohto produktu, ak užívaš lieky kde sú MAO inhibítory (napr.: antidepresíva).
 • Nezabúdaj piť vodu, aby si sa vyhol/a dehydratácii (3 deci/ každú hodinu)
 • Pri sexe buď opatrný/opatrná a používaj prezervatív a lubrikačný gél.
 • Po užití týchto produktov nešoféruj, môžeš ohroziť zdravie a život druhých ľudí alebo seba
 • Buď vždy s niekým, kto Ti môže v prípade potreby poskytnúť prvú pomoc alebo zavolať 112 či 155

Nepodporujeme užívanie drog. Všetky informácie sú zverejnené s cieľom znižovať riziká, ktoré vyplývajú s užívaním týchto látok. Sú určené pre ľudí, ktorí s nimi experimentujú.

Zdroje:
(1) http://en.wikipedia.org/wiki/Methylone
(2) http://www.methylone.com/experiences/index.html
(3) http://www.erowid.org/chemicals/methylone/
(4) http://en.wikipedia.org/wiki/Phenethylamine
(5) http://www.erowid.org/library/books_online/pihkal/pihkal142.shtml

Wednesday the 19th. Copyright © 2012 OZ Odyseus