Gumi čučoriedka

Vytlačiť

tabletka
Obsahuje kombináciu mefedrónuMDPV (derivát katinónu).

Mefedrón má povzbudzujúce, empaktogénne (ovplyvňujúce pocity empatie)  a halucinogénne účinky. Už v minulosti bol mefedrón zachytený ako jedna z prímesí v Extáze. MDPV bol prvýkrát syntetizovaný v roku 1969 ako povzbudzujúca látka. (12)

MDPV sa radí k stimulantom, ktorý tlmí spätné vychytávanie dopamínu a noradrenalínu (5, 4, 11) To znamená, že efekt MDPV spôsobí zvýšenú koncentráciu dopamínu a noradrenalínu. Jeho využitie pre lekárske účely bolo zastavené, pre jeho potenciál zneužívania a vzniku závislosti (3)

Trvanie účinku: Je ťažké určiť, keďže ide o kombináciu 2 povzbudivých látok. Závisí aj od spôsobu užitia. Orálne užitie účinkuje dlhšie. MDPV môže účinkovať viac ako 7 hodín (9)

Účinky:

 • Zrýchlený tep srdca, potenie, rozšírenie zreničky, sucho v ústach (10,14
 • Znížená chuť do jedla (10
 • Odstránenie únavy, človek nemá potrebu spánku (13, 14)
 • Pocit energie, povzbudenie, eufória a „rauš“. (11) Pocit eufórie spôsobený mefedronom vplyv MDPV mení. Podľa niektorých sa eufória na MDPV  objavuje len po prvých užitiach (neskôr pocit eufórie teda vyvoláva skôr mefedron). Opakovaným užívaním eufória spôsobená MDPV rýchlo mizne. Čo môže vyvolávať nutkanie, opakovanie užívať MDPV, aby sa počiatočná eufória dosiahla (podobne nutkania sa objavujú pri užité kokaínu). (6)
 • Pocit empatie a otvorenosti (10, 11)
 • Zrýchlené myslenie a zrýchlený prúd reči (10)
 • Zvýšená chuť na sex. (11) Pri väčších dávkach sa popisujú poranenia genitálii pri realizácií „tvrdších“ praktík ako pri sexe „na triezvo“ (8)
 • Niekedy sa objavujú mierne halucinogénne zážitky ako účinok mefedronu (11)
 • Môžu sa objaviť mimovoľné pohyby tela (napr.: zášklby, prekusnutie pery, škrípanie zubov) (14)

Riziká:

sa zvyšujú s užitím väčších dávok a pri kombinovaní s inými drogami

 • Účinky a riziká nie sú dôkladne známe. Zdroje, ktoré o týchto látkach máme k dispozícii, nie sú objektívne. Sú to najmä subjektívne opisy účinkov ľudí, ktorí s látkami experimentovali.
 • Nutkanie užiť ďalšiu dávku je charakteristické pre obe látky.  Človek môže v priebehu krátkeho času užiť viac ako zvládne. (14)
 • Nepokoj (11, 12)
 • Zhoršenie sústredenia, Zhoršenie krátkodobej pamäti (11)
 • Bolesť hlavy (10)
 • Bolesť na hrudníku, nepravidelný tlkot srdca a riziko zlyhania srdca, vnímanie silného búšenia srdca.  (13) Nepravidelné bitie srdca sa môže v plyvom MDPV objaviť aj pri miernej námahe (napr.: pri tanci) (7)
 • Dýchacie ťažkosti, ktoré môžu skončiť hospitalizáciou (13)
 • Pocit na zvracanie, zvracanie  až vracanie krvi (6)
 • Pocity zimnice a návalov tepla
 • Nespavosť (10)
 • Pocity podobné depresii na druhý deň po užití (14)
 • MDPV v porovnaní s mefedrónom spôsobuje prudší ústup účinkov. (14)
 • Pri šnupaní podráždenie nosa a bolesť spôsobuje najmä mefedrón (13), MDPV má nepríjemnú chuť pri orálnom užití (11)
 • Užitie MDPV vo väčšom množstve ako človek zvládne, môže spôsobiť psychózy aké sú známe pri užití pervitínu. Prejavujú sa paranojami, bludmi, zrakovými a sluchovými halucináciami (2, 11, 13) Pocity paniky (10)  sa objavujú aj v dôsledku vplyvu MPDV. Ľudia často veria, že po čase sa „naučia“ zvládať stav na MDPV. Avšak po opakovanom užití MDPV, môže stav paniky prísť náhle a neočakávane. (6)
 • Studené končeky prstov, modranie končekov prstov v dôsledku zúženia ciev (spôsobuje užitie mefedrónu (600mg a viac v krátkom čase)
 • Riziko vzniku panickej reakcie, panického ataku, úzkostnej reakcie alebo paranoidné myslenie (11)
 • Vo svete sú zaznamenané aj smrteľné prípady spôsobené užitím mefedronu (najmä v kombinácii s užitím aj iných látok vrátane alkoholu) (11)
 • Nie je známy dopad na rozvoj latentnej (skrytej) psychózy
 • Nie je známy dopad na vznik závislosti. Môžeme predpokladať, že tento produkt má potenciál vyvolať závislosť, pretože tlmí spätné vychytávanie dopamínu a noradrenalínu.

Ako znižovať riziká (harm reduction) v čom sa dá

 • Ak nebudeš užívať tento produkt, vyhneš sa všetkým rizikám.
 • Najbezpečnejší spôsob užitia je orálny spôsob (prehltnutie). Neodporúča sa tablety upravovať na iné spôsoby užitia. Šnupanie a injekčné užívanie so sebou nesie riziko prenosu ochorení ako napr.: žltačka typu C. Aby si zabránil/a prenosu napr.: žltačky typu C alebo HIV, maj vždy svoje vlastné „nádobičko“ na užívanie.
 • Dodržiavaj čo najväčšie pauzy medzi užitím (aspoň 1-2 mesačné). Užívanie týchto produktov viackrát za týždeň/mesiac, zvyšuje riziká vrátane predpokladaného vzniku drogovej závislosti.
 • Neužívaj veľa v priebehu krátkeho času (Určenie množstva veľkej dávky je komplikované a závisí od veľa premenných faktorov. Určenie zhoršuje skutočnosť, že ide o kombináciu 2 povzbudivých látok).
 • Nekombinuj tieto látky s inými produktmi alebo inými drogami vrátane alkoholu. Kombinovaním sa vystavuješ riziku väčších komplikácií.
 • Vyhni sa užitiu týchto produktov, ak užívaš lieky kde sú MAO inhibítory (napr.: antidepresíva).
 • Nezabúdaj piť vodu, aby si sa vyhol/a dehydratácii (3 deci/ každú hodinu)
 • Pri sexe buď opatrný/opatrná a používaj prezervatív a lubrikačný gél.
 • Po užití týchto produktov nešoféruj, môžeš ohroziť zdravie a život druhých ľudí alebo seba
 • Nekombinuj tieto produkty s inými drogami.  Už tento produkt je kombináciou 2 látok. Vystavuješ sa riziku väčších komplikácií. Zvlášť nebezpečná je kombinácia týchto produktov s povzbudivými látkami (napr.: Viagra, pervitín, kokaín, poppers). Zvyšuje sa riziko panickej reakcie, paranoidného myslenia a kolapsu srdca.
 • Buď vždy s niekým, kto Ti môže v prípade potreby poskytnúť prvú pomoc alebo zavolať 112 či 155

Nepodporujeme užívanie drog. Všetky informácie sú zverejnené s cieľom znižovať riziká, ktoré vyplývajú s užívaním týchto látok. Sú určené pre ľudí, ktorí s nimi experimentujú.

Zdroje:
(1) http://www.drugs-forum.com/forum/showwiki.php?title=MDPV
(2) http://www.drugs-forum.com/forum/showpost.php?p=813548&postcount=265
(3) http://en.wikipedia.org/wiki/MDPV
(4) http://www.drugs-forum.com/forum/showwiki.php?title=MDPV#footnote_ref3
(5) http://en.wikipedia.org/wiki/Norepinephrine-dopamine_reuptake_inhibitor
(6) http://www.drugs-forum.com/forum/showwiki.php?title=MDPV#footnote_ref3
(7) http://www.drugs-forum.com/forum/showpost.php?p=93715&postcount=9
(8) http://www.bluelight.ru/vb/showthread.php?t=287981
(9) http://www.drugs-forum.com/forum/showthread.php?t=24638
(10) http://www.erowid.org/chemicals/4_methylmethcathinone/4_methylmethcathinone.shtml
(11) Zaostřeno na drogy 4 – Taneční drogy.  4/2010. Praha: Úrad vlády ČR, Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti. Prístupné na http://www.drogy-info.cz/index.php/publikace/zaostreno_na_drogy/2010_zaostreno_na_drogy
(12) http://www.justice.gov/dea/programs/forensicsci/microgram/journal2010/mj7-1_12-15.pdf
(13)  Europol–EMCDDA Joint Report on a new psychoactive substance: 4-methylmethcathinone
(mephedrone) prístupný na http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index116639EN.html
(14) http://www.erowid.org/chemicals/mdpv/mdpv_effects.shtml

 

Wednesday the 19th. Copyright © 2012 OZ Odyseus