Cherry kokolino, Exclusive kokolino, Rýchly lopéz a Magic Apple

Vytlačiť

prášok
Obsahujú v rôznej koncentrácii látku nazývanú mefedrón. Mefedrón má povzbudzujúce, empaktogénne  (ovplyvňujúce pocit empatie) a halucinogénne účinky. (2) Už v minulosti bol mefedrón zachytený ako jedna z prímesí v Extáze. (1)

Trvanie účinku: 2 -3 hodiny, „špica“ účinku trvá cca 30 min. (3)

Účinky:

 • Zrýchlený tep srdca, potenie, rozšírenie zreničky, sucho v ústach, škrípanie zubov (1,2,3)
 • Znížená chuť do jedla (1,2,3)
 • Odstránenie únavy, človek nemá potrebu spánku (1,2,3)
 • Pocit energie, eufória a „rauš“ (1,2,3)
 • Pocit empatie a otvorenosti (1,2,3)
 • Zrýchlené myslenie a zrýchlený prúd reči (1,2,3)
 • Zvýšená chuť na sex (1)
 • Niekedy sa objavujú mierne halucinogénne zážitky (1)

Riziká:

sa zvyšujú s užitím väčších dávok a pri kombinovaní s inými drogami

 • Účinky a riziká nie sú dôkladne známe. Zdroje, ktoré o týchto látkach máme k dispozícii, nie sú objektívne. Sú to najmä subjektívne opisy účinkov ľudí, ktorí s látkami experimentovali.
 • Nutkanie užiť ďalšiu dávku – najlepší „rauš“  trvá 30 min, čo môže viesť k nutkaniu užiť ďalšie množstvo, aby „rauš“ pokračoval. Človek môže v priebehu krátkeho času užiť viac ako zvládne.
 • Nepokoj (1,2)
 • Zhoršenie sústredenia, Zhoršenie krátkodobej pamäti (1)
 • Bolesť hlavy (3)
 • Bolesť na hrudníku, nepravidelný tlkot srdca a riziko zlyhania srdca (2)
 • Pocity zimnice a návalov tepla
 • Nespavosť (1,2,3)
 • Pri šnupaní podráždenie nosa a bolesť (2)
 • Studené končeky prstov, modranie končekov prstov v dôsledku zúženia ciev (tieto prípady sú popísané pri užití 600mg a viac mefedrónu v krátkom čase)
 • Riziko vzniku panickej reakcie, panického ataku, úzkostnej reakcie alebo paranoidné myslenie (1)
 • Nie je známy dopad na vznik drogovej závislosti.
 • Nie je známy dopad na vznik latentnej (skrytej) psychózy.
 • Od 1.3.2011 je mefedrón nelegálnou látkou na území SR

Ako znižovať riziká (harm reduction) v čom sa dá

 • Ak nebudeš užívať tieto produkty, vyhneš sa všetkým rizikám.
 • Najbezpečnejší spôsob užitia je orálny spôsob (prehltnutie). Šnupanie a injekčné užívanie so sebou nesie riziko prenosu ochorení ako napr.: žltačka typu C. Aby si zabránil/a prenosu napr.: žltačky typu C alebo HIV, maj vždy svoje vlastné „nádobičko“ na užívanie.
 • Dodržiavaj čo najväčšie pauzy medzi užitím (aspoň 1-2 mesačné). Užívanie týchto produktov viackrát za týždeň/mesiac, zvyšuje riziká - vrátane predpokladaného vzniku drogovej závislosti od mefedrónu.
 • Neužívaj veľa v priebehu krátkeho času (Určenie množstva veľkej dávky je komplikované a závisí od veľa premenných faktorov, 150g a viac pri orálnom užití a 75g a viac pri šnupaní sa považuje už za väčšie dávky. (3)
 • Vyhni sa užitiu týchto produktov, ak užívaš lieky kde sú MAO inhibítory (napr.: antidepresíva).
 • Po užití týchto produktov nešoféruj, môžeš ohroziť zdravie a život druhých ľudí alebo seba
 • Nekombinuj tieto látky s inými produktmi alebo inými drogami vrátane alkoholu. Kombinovaním sa vystavuješ riziku väčších komplikácií.
 • Zvlášť nebezpečná je kombinácia týchto produktov s povzbudivými látkami (napr.: pervitín, kokaín) alebo s Viagrou či poppersom. Zvyšuje sa riziko panickej reakcie, paranoidného myslenia a kolapsu srdca.
 • Buď vždy s niekým, kto Ti môže v prípade potreby poskytnúť prvú pomoc alebo zavolať 112 či 155

Nepodporujeme užívanie drog. Všetky informácie sú zverejnené s cieľom znižovať riziká, ktoré vyplývajú s užívaním týchto látok. Sú určené pre ľudí, ktorí s nimi experimentujú.

Zdroje:
(1) Zaostřeno na drogy 4 – Taneční drogy.  4/2010. Praha: Úrad vlády ČR, Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti. Prístupné na http://www.drogy-info.cz/index.php/publikace/zaostreno_na_drogy/2010_zaostreno_na_drogy, 15.2.2011
(2) Europol–EMCDDA Joint Report on a new psychoactive substance: 4-methylmethcathinone
(mephedrone) prístupný na http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index116639EN.html, 15.2.2011
(3) http://www.erowid.org/chemicals/4_methylmethcathinone/4_methylmethcathinone.shtml 15.2.2011

 

Wednesday the 19th. Copyright © 2012 OZ Odyseus