Kamikadze

Vytlačiť

tabletka
Obsahuje kombináciu dvoch látok butylón a MDPV.

Butylón je látka s empaktogénnymi (ovplyvňujúcimi pocity empatie), psychedelickými a povzbudzujúcimi účinkami. (1)
MDPV bol prvýkrát syntetizovaný v roku 1969 ako povzbudzujúca látka. (7)

MDPV sa radí k stimulantom, ktorý tlmí spätné vychytávanie dopamínu a noradrenalínu (8) To znamená, že efekt MDPV spôsobí zvýšenú koncentráciu dopamínu a noradrenalínu. (9) Jeho využitie pre lekárske účely bolo zastavené, pre jeho potenciál zneužívania a vzniku závislosti (6) Vo vyšších dávkach má účinok podobný kokaínu (14)

Trvanie účinku: Je ťažké určiť, keďže ide o kombináciu 2 povzbudivých látok. Závisí aj od spôsobu užitia. Orálne užitie účinkuje dlhšie ako pri iných spôsoboch. MDPV môže účinkovať viac ako 7 hodín (15)

Účinky:

 • Eufória (2, 4, 3, 10) Pocit eufórie spôsobený butylónom vplyv MDPV mení. Podľa niektorých sa eufória na MDPV objavuje len po prvých užitiach (neskôr pocit eufórie teda vyvoláva skôr butylón). Opakovaným užívaním eufória spôsobená MDPV rýchlo mizne. Čo môže vyvolávať nutkanie, opakovanie užívať MDPV, aby sa počiatočná eufória dosiahla (podobne nutkania sa objavujú pri užité kokaínu). (11)
 • Posilnenie otvorenosti a empatie, hovornosť (2, 4, 11, 14)
 • Butylón spôsobuje zmeny vnímania – hudba je vnímaná intenzívnejšie, viac sa páči, vnímanie dotykov je intenzívnejšie (2)
 • Povzbudenie (2, 4, 10, 14), môže sa objaviť mierny nepokoj (4), človek nemá potrebu spánku (10, 14)
 • Znížená chuť k jedlu (2, 10, 14)
 • Butylón môže spôsobiť mravenčenie v prstoch, v rukách až tras v rukách. Ak to ľudia neočakávali, tak ich tento stav vyľakal. (2)
 • Plytký dych, zvýšený krvný tlak, rýchlejšie búšenie srdca, zvýšená teplota (2)
 • Zvýšená chuť na sex(2, 10, 11, 14), užitie si sexu (3), orgazmus sa dosahuje ťažšie (2) alebo sa nedosiahne (3). Pri väčších dávkach sa popisujú poranenia genitálii pri realizácií „tvrdších“ praktík ako pri sexe „na triezvo“ (13) Sex si je možné užiť dlhšie, na úkor orgazmu (2)
 • Nechuť k jedlu (2)

Riziká:

sa zvyšujú s užitím väčších dávok a pri kombinovaní s inými drogami

 • Účinky a riziká nie sú dôkladne známe. Zdroje, ktoré o týchto látkach máme k dispozícii, nie sú objektívne. Sú to najmä subjektívne opisy účinkov ľudí, ktorí s látkami experimentovali.
 • Pri vysokých dávkach sú popísané stavy extrémnej úzkosti (5, 14) Pocity paniky sú bežné najmä v dôsledku vplyvu MPDV. Ľudia často veria, že po čase sa „naučia“ zvládať stav na MDPV. Avšak aj po opakovanom užití MDPV, môže stav paniky prísť náhle a neočakávane. (11)
 • Únava, bolesť hlavy na druhý deň (2, 14)
 • Problém so spánkom (2, 3)
 • Butylón môže spôsobiť pocit depresie cca 3 dni po užití (3)
 • Dehydratácia (2)
 • Po odznení účinkov sa môžu objaviť bolesti žalúdka až vracanie krvi, problémy s dýchaním vedúce k hyperventilácií (3, 11) a nepravidelné bitie srdca aj pri miernej námahe (napr.: pri tanci) (12)
 • Fyzické ťažkosti (napr.: bolesti žalúdky, tras rúk, problémy s dýchaním) môžu vyvolať stav paniky.
 • Užitie MDPV vo väčšom množstve ako človek zvládne, môže spôsobiť psychózy aké sú známe pri užití pervitínu. Prejavujú sa paranojami, bludmi, zrakovými a sluchovými halucináciami (10)
 • Nie je známy dopad na vznik závislosti. Môžeme predpokladať, že tento produkt má potenciál vyvolať závislosť, pretože tlmí spätné vychytávanie dopamínu a noradrenalínu.
 • Nie je známy dopad na rozvoj latentnej (skrytej) psychózy
 • Od 1.3.2011 je sú látky v tomto produkte nelegálnymi  na území SR

Ako znižovať riziká (harm reduction) v čom sa dá

 • * Ak nebudeš užívať tieto produkty, vyhneš sa všetkým rizikám.
 • * Najbezpečnejší spôsob užitia je orálny spôsob (prehltnutie). Neodporúča sa tablety upravovať na iné spôsoby užitia. Šnupanie a injekčné užívanie so sebou nesie riziko prenosu ochorení ako napr.: žltačka typu C. Aby si zabránil/a prenosu napr.: žltačky typu C alebo HIV, maj vždy svoje vlastné „nádobičko“ na užívanie.
 • * Dodržiavaj čo najväčšie pauzy medzi užitím (aspoň 1-2 mesačné). Užívanie týchto produktov viackrát za týždeň/mesiac, zvyšuje riziká vrátane predpokladaného vzniku drogovej závislosti.
 • Nezabúdaj piť vodu, aby si sa vyhol/a dehydratácii (3 deci/ každú hodinu)
 • Na riešenie problémov so spánkom a s „dojazdom“ sa neodporúča užívať utlmujúce tablety alebo iné látky bez odporúčania lekára.
 • Čím väčšiu dávku užiješ, tým náročnejší bude „dojazd“.
 • V prípade, že v Tvojej prítomnosti niekto prežíva psychózu, zachovaj kľud. Nerob nič proti vôli človeka v psychóze. Rozprávaj pokojným hlasom. Uisti sa, že človek v psychóze rozumie všetkým Tvojím slovám a činom. Buď pre neho/ňu zrozumiteľným. Nešepkaj pred ním tretím osobám a nerozprávaj dvojzmysly. Nepresviedčaj ho, že vidiny nie sú pravdivé. Povedz, že vidiny môžu byť dôsledkom užitia drogy a že po odznení účinkov odídu. Pokús sa s ním ísť na pokojné miesto.
 • Nekombinuj tieto látky s inými produktmi alebo inými drogami vrátane alkoholu. Kombinovaním sa vystavuješ riziku väčších komplikácií.
 • Zvlášť nebezpečná je kombinácia týchto produktov s povzbudivými látkami (napr.: Viagra, pervitín, kokaín, poppers). Zvyšuje sa riziko panickej reakcie, problémov s dýchaním a kolapsu srdca.
 • Vyhni sa užitiu tohto produktu, ak užívaš lieky kde sú MAO inhibítory (napr.: antidepresíva).
 • Pri sexe buď opatrný/opatrná a používaj prezervatív a lubrikačný gél.
 • Po užití týchto produktov nešoféruj, môžeš ohroziť zdravie a život druhých ľudí alebo seba
 • Buď vždy s niekým (počas užitia i po užití), kto Ti môže v prípade potreby poskytnúť prvú pomoc alebo zavolať 112 či 155

Nepodporujeme užívanie drog. Všetky informácie sú zverejnené s cieľom znižovať riziká, ktoré vyplývajú s užívaním týchto látok. Sú určené pre ľudí, ktorí s nimi experimentujú.

Zdroje:
(1) http://en.wikipedia.org/wiki/Butylóne
(2)  http://www.drugs-forum.com/forum/showthread.php?t=10044
(3)  http://www.erowid.org/experiences/exp.php?ID=81585
(4) http://www.erowid.org/experiences/exp.php?ID=77700
(5) http://www.justice.gov/dea/programs/forensicsci/microgram/journal2010/mj7-1_12-15.pdf
(6)  http://en.wikipedia.org/wiki/MDPV
(7) http://www.drugs-forum.com/forum/showwiki.php?title=MDPV
(8) http://www.drugs-forum.com/forum/showwiki.php?title=MDPV#footnote_ref3
(9) http://en.wikipedia.org/wiki/Norepinephrine-dopamine_reuptake_inhibitor
(10) http://www.drugs-forum.com/forum/showpost.php?p=813548&postcount=265
(11) http://www.drugs-forum.com/forum/showwiki.php?title=MDPV#footnote_ref3
(12) http://www.drugs-forum.com/forum/showpost.php?p=93715&postcount=9
(13) http://www.bluelight.ru/vb/showthread.php?t=287981
(14) http://194.83.136.209/documents/reports/MDPV.pdf
(15) http://www.drugs-forum.com/forum/showthread.php?t=24638

 


 

Wednesday the 19th. Copyright © 2012 OZ Odyseus