Vanilla Sky

Vytlačiť

Prášok
Obsahuje kombináciu dvoch stimulantov (1,3 ) v neznámom pomere.  Z čoho jeden z nich tlmí spätné vychytávanie dopamínu a noradrenalínu (1)

Trvanie účinku: nie je známe

Účinky:

 • Výrazná stimulácia a povzbudenie (na úkor eufórie) (4)
 • Pri užití väčšieho množstva zvýšená činnosť srdca (4)
 • Keďže ide o kombináciu stimulantov môžeme predpokladať zvýšenú telesnú teplotu,  potenie a stratu chuti do jedla

Riziká:

sa zvyšujú s užitím väčších dávok a pri kombinovaní s inými drogami

 • Účinky a riziká nie sú dôkladne známe. Zdroje, ktoré o týchto látkach máme k dispozícii, nie sú objektívne. Sú to najmä subjektívne opisy účinkov ľudí, ktorí s látkami experimentovali.Je veľmi málo výpovedí ľudí, ktorí by skúšali látky použité v tomto produkte.
 • Pri šnupaní sa môže objaviť podráždenie nosa (2)
 • Pri užití väčšieho množstva sa môžu objaviť pocity zlej nálady, nepokoj alebo psychózy (paranoja, strach). (2) Tieto pocity sú ovplyvnené veľkosťou dávky i osobným nastavením
 • Predpokladať môžeme  nespavosť a poruchy spánku, pocity únavy a depresie po užití
 • Nie je známy dopad na vznik závislosti. Môžeme predpokladať, že tento produkt má potenciál vyvolať závislosť, pretože tlmí spätné vychytávanie dopamínu a noradrenalínu.
 • * Nie je známy dopad na rozvoj latentnej (skrytej) psychózy.

Ako znižovať riziká (harm reduction) v čom sa dá

 • Ak nebudeš užívať tieto produkty, vyhneš sa všetkým rizikám.
 • Najbezpečnejší spôsob užitia je orálny spôsob (prehltnutie). Neodporúča sa tablety upravovať na iné spôsoby užitia. Šnupanie a injekčné užívanie so sebou nesie riziko prenosu ochorení ako napr.: žltačka typu C. Aby si zabránil/a prenosu napr.: žltačky typu C alebo HIV, maj vždy svoje vlastné „nádobičko“ na užívanie.
 • Dodržiavaj čo najväčšie pauzy medzi užitím (aspoň 1-2 mesačné). Užívanie týchto produktov viackrát za týždeň/mesiac, zvyšuje riziká vrátane predpokladaného vzniku drogovej závislosti.
 • V prípade, že v Tvojej prítomnosti niekto prežíva psychózu, zachovaj kľud. Nerob nič proti vôli človeka v psychóze. Rozprávaj pokojným hlasom. Uisti sa, že človek v psychóze rozumie všetkým Tvojím slovám a činom. Buď pre neho/ňu zrozumiteľným. Nešepkaj pred ním tretím osobám a nerozprávaj dvojzmysly. Nepresviedčaj ho, že vidiny nie sú pravdivé. Povedz, že vidiny môžu byť dôsledkom užitia drogy a že po odznení účinkov odídu. Pokús sa ísť s ním na pokojné miesto.
 • Čím väčšiu dávku užiješ, tým je pravdepodobnejšie, že po užití budeš cítiť pocity depresie alebo zažiješ „predráždenie“ spojené s psychózou
 • Nekombinujte tieto produkty s inými drogami.  Zvlášť nebezpečná je kombinácia týchto produktov s povzbudivými látkami (napr.: Viagra, pervitín, kokaín, poppers). Zvyšuje sa riziko panickej reakcie, problémov s dýchaním a kolapsu srdca.
 • Nezabúdaj piť vodu, aby si sa vyhol/a dehydratácii (3 deci/ každú hodinu)
 • Po užití týchto produktov nešoféruj, môžeš ohroziť zdravie a život druhých ľudí alebo seba
 • Buď vždy s niekým, kto Ti môže v prípade potreby poskytnúť prvú pomoc alebo zavolať 112 či 155

Nepodporujeme užívanie drog. Všetky informácie sú zverejnené s cieľom znižovať riziká, ktoré vyplývajú s užívaním týchto látok. Sú určené pre ľudí, ktorí s nimi experimentujú.

Zdroje:
(1) http://en.wikipedia.org/wiki/Phenethylamine
(2) http://www.erowid.org/archive/rhodium/chemistry/dimethylcathinone.html
(3) http://en.wikipedia.org/wiki/Dimethylcathinone
(4) http://www.bluelight.ru/vb/showthread.php?t=454666
Wednesday the 19th. Copyright © 2012 OZ Odyseus