Ľudia v OZ Odyseus

Vytlačiť

 Tím OZ Odyseus tvoria:

 

Mgr. Iveta Chovancová - predsedníčka

Iveta vyštudovala liečebnú pedagogiku a psychológiu. Počas školy sa venovala práci s mladými ľuďmi s poruchami učenia a osobnej asistencii, ešte predtým dobrovoľníctvu v multikultúrnych tímoch v zahraničí a voľnočasovým aktivitám so seniormi. Obľúbila si kvalitatívny výskum, ktorému sa venovala v témach HIV, schopnosť konať a sex-biznis. V roku 2010 začínala v OZ Odyseus ako terénna sociálna pracovníčka a „terén“ dodnes patrí medzi jej najobľúbenejšie pracovné činnosti. V roku 2012 bola zvolená za predsedníčku združenia, odvtedy tiež aktívne zastupuje región strednej Európy v Euroasian Harm Reduction Network. Okrem toho je súčasťou poradného orgánu Európskej komisie pre oblasť HIV. Rada venuje svoju energiu téme zmysluplného zapájania ľudí z ohrozených komunít. Momentálne s nadšením číta Pratchetta. Foto: Gabriel Kuchta

Mgr. Miroslava Žilinská, MA - podpredsedníčka, koordinátorka programu Chráň sa sám

Miroslava pracuje v OZ Odyseus od roku 2009. Vyštudovala psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave a je absolventkou medzinárodnej univerzity Central European University, kde získala titul z odboru rodové štúdiá. Momentálne má na starosti predovšetkým koordináciu programu Chráň sa sám a pôsobí v teréne. Okrem OZ Odyseus pôsobí aj ako školská psychologička. 

 

Mgr. Martin Miček – koordinátor programu Sociálna asistencia, garant akreditácie sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately

Martin vyštudoval sociálnu prácu na Univerzite Komenského Bratislave. Vždy chcel pracovať v OZ Odyseus, ale kým sa tam dostal, tak vystriedal niekoľko povolaní. V OZ Odyseus má na starosti program Sociálna asistencia – ponúkanie sprevádzaní pre našich klientov na úrady, k lekárom a na rôzne inštitúcie a spoluprácu s inými pomáhajúcimi inštitúciami.
Rád cestuje po svete, číta, vyrezáva z dreva  a pláva.
 

Sandra Pódová - asistentka programu Červený dáždnik

Sandra v OZ Odyseus pracuje od roku 2010 ako odborníčka na sex-biznis pre Červený dáždnik a terénna pracovníčka.
Má rada zvieratá a neznáša nespravodlivosť. Ako sama hovorí:
„Mám bohaté pracovné skúsenosti s prácou s ľuďmi ktorí pracujú v sex-biznise, tie sa pokúsim zúročiť a pomáhať ďalej. Som tu, pretože život každého človeka má význam.“ 

Ing. Michaela Judinyová - financie a personalistika

Michaela vyštudovala manažment na Strojníckej fakulte STU v Bratislave. V OZ Odyseus pôsobí od februára 2014, vypracováva rozpočty, má na starosti prípravu vyúčtovaní dotácií a od júla 2015 aj personalistiku. Vo
voľnom čase sa venuje svojej rodine, rada číta a veľa cestuje.

 

Mgr. Dominika Betková - šéfredaktorka časopisu INTOXI

Dominika vyštudovala sociálnu pedagogiku, bakalársky stupeň na Žilinskej univerzite, magisterský na Masarykovej univerzite v Brne. V OZ Odyseus pôsobí od roku 2012 ako terénna sociálna pracovníčka a asistentka programu Chráň sa sám. V decembri 2012 zároveň prebrala funkciu šéfredaktorky harm reduction časopisu INTOXI. Od roku 2015 si užíva materskú dovolenku, popri ktorej naďalej zaujíma post šéfredaktorky časopisu INTOXI.

Bc. Miriama Hrehová - terénna pracovníčka, dobrovoľníčka

Miriama je študentkou 4. ročníka sociálnej práce na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a v OZ Odyseus pracuje od apríla 2014 ako terénna pracovníčka na dohodu. S ľuďmi užívajúcimi drogy chcela vždy pracovať a OZ Odyseus je pre ňu skvelou praxou a skúsenosťou do života. Momentálne má na starosti aktivity programu SEX/DROGY. Počas školy praxovala v Domci, ktorý patrí pod OZ Vagus a ktorý  pracuje s ľuďmi bez domova. Rada číta, učí sa nové veci a zabáva sa.

 

Bc. Dominika Jašeková - dobrovoľníčka, terénna pracovníčka

Dominika študuje štvrtý ročník psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. V Odyseu je od apríla 2015 a pôsobí tu ako terénna sociálna pracovníčka. Okrem štúdia a Odysea, pracuje s detmi s poruchou hyperaktivity a ich rodičmi. Medzi jej záľuby patrí fotografovanie, čítanie kníh, joga a cestovanie.

 Nikoleta Bedušová- terénna sociálna pracovníčka, dobrovoľníčka

Nikoleta Bedušová je študentkou 2. ročníka sociálnej práce na UK v Bratislave. Možnosť pracovať pre OZ Odyseus vníma ako skvelú príležitosť pre nadobudnutie praxe a rôznych skúseností. Na strednej škole sa venovala rôznym dobrovoľníckym aktivitám. Navštevovala domov dôchodcov, má za sebou prax v dobrovoľníckom centre v Londýne, v krízovom centre a stať sa terénnou sociálnou pracovníčkou bolo vždy jej snom. Voľný čas najradšej trávi pri dobrej knihe, v posteli  alebo so svojimi priateľmi akokoľvek a kdekoľvek.
 

 Lukáš Pulpán - dobrovoľník

Lukáš Pulpán v OZ Odyseus pôsobí od leta 2009 ako dobrovoľník. Vtedy spolu s bývalou riaditeľkou, Katarínou Jirešovou začali spolupracovať na webstránke www.hivaids.sk, ktorá sa snaží pomáhať najmä ľuďom žijúcim s HIV. V roku 2010 sa mu, aj vďaka Odyseu, podarilo, zúčastniť medzinárodnej konferencie AIDS 2010 vo Viedni, ktorá bola, ako to on popisuje, pre neho cennou skúsenosťou a hlavne motiváciou k ďalšej práci v tejto oblasti.

V roku 2011 pomáhal vytvoriť webstránku www.drogy.org, ktorá poskytuje informácie pre ľudí užívajúcich drogy. Aj naďalej po technickej stránke spravuje všetky webstránky OZ Odyseus. V súčasnosti je študent ČVUT v Prahe.

 
 Pri našej práci nám pohámajú aj mnohí ďalší dobrovoľníci a dobrovoľníčky. Ďakujeme im za pomoc.

Wednesday the 19th. Copyright © 2012 OZ Odyseus