Program Červený dáždnik

Vytlačiť

Program Červený dáždnik vznikol pôvodne ako Klub Podchod v roku 2003, ktorý prevádzkoval nízkoprahové centrum pre ľudí pracujúcich v sex-biznise. Od roku 2010 sa na riadení programu podieľa žena z komunity- žena pracujúca v sex-biznise.

Cieľová skupina

 • ľudia pracujúci v pouličnom sex-biznise

Aktivity programu Červený dáždnik

Servisné služby poskytované ženám pracujúcim v sex-biznise počas terénnej sociálnej práce

 • distribúcia kondómov a lubrikačných gélov
 • distribúcia šatstva
 • workshopy o bezpečnejšom sexe

Advokačné aktivity

 • mediálne výstupy pri príležitosti Medzinárodného dňa za ukončenie násilia páchaného na ľuďoch pracujúcich v sex-biznise (17.decembra)
 • situačné advokačné aktivity v prípade záchytu diskriminácie ľudí pracujúcich v sex-biznise

Stretnutia žien pracujúcich v sex-biznise

 • stretávanie žien pracujúcich v sex-biznise (momentálne stretnutia prebiehajú na ulici)
 • poradenstvo v oblasti sex-biznisu
 • svojpomoc

Prečo je program Červený dáždnik jedinečný?

 • je to na Slovensku jediný program, ktorý sa zameriava výhradne na ľudí pracujúcich v sex-biznise
 • je riadený ženou z komunity
 • akceptuje sex-biznis ako prácu

 Program Červený dáždnik  sa podieľa na tom, aby boli práva ľudí pracujúcich v sex-biznise dodržiavané a nedochádzalo k diskriminácii na základe ich profesie. Program  podporuje svojpomoc ľudí pracujúcich v sex-biznise.


Je super, že robíte takéto stretká“aj tu, predtým som také niečo zažila len v Nemecku.(klientka pracujúca v pouličnom sex-biznise, 28rokov)

Wednesday the 19th. Copyright © 2012 OZ Odyseus