Program SEX/DROGY

Vytlačiť

Program SEX/DROGY je na Slovensku jedinečným preventívnym programom pre mladých ľudí, ktorý funguje od roku 2001. Ročne nakontaktujeme v rekreačnom prostredí mládeže okolo 2000 mladých ľudí.

Cieľová skupina 

 • mladí ľudia, ktorí experimentujú s drogami alebo drogy aktívne užívajú
 • mladí ľudia, ktorí žijú aktívne sexuálnym životom

Aktivity programu:

Terénna sociálna práca v rekreačnom prostredí mládeže (festivaly, kluby)

Pracovníci/čky OZ Odyseus poskytujú služby terénnej sociálnej práce prostredníctvom informačného stánku, ktorý ponúka:

 • poradenstvo o bezpečnejšom užívaní drog a bezpečnejšom sexe
 • workshopy o bezpečnejšom sexe (navliekanie mužského alebo ženského kondómu, ukážky použitia lubrikačného gélu: lubrikant vs. krém)
 • distribúcia info-edukačných materiálov
 • distribúcia mužských a ženských kondómov a lubrikačných gélov
 • krízová intervencia: pomoc v krízových situáciach (užitie drogy, bad trip, otrava alkoholom)
 • kvíz

Webová stránka www.drogy.org

Stránka je určená ľuďom, ktorí užívajú heroín a pervitín. Stránka sa postupne bude rozširovať o nové látky. Jej hlavným cieľom  je informovať o rizikách užitia drog a o možnostiach, ako minimalizovať riziká spojené s užitím drogy. Stránka www.drogy.org:

 • zvyšuje informovanosť prostredníctvom článkov
 • poskytuje konzultácie prostredníctvom online poradne
 • dáva priestor pre zdieľanie názorov
 • sprostredkováva odkazy na iné pomáhajúce inštitúcie

Prečo je program SEX/DROGY jedinečný

 • venuje sa mladým ľuďom, ktorí prepadli systémom primárnej prevencie (kt. cieľom je absolútna abstinencia) a ktorým sa iné preventívne programy nevenujú
 • pracuje s mladými ľuďmi, ktorí sa ocitajú v riziku – závislostí, zdravotných komplikácií, pohlavne prenosných ochorení a HIV
 • poskytuje informácie o znižovaní rizík pri experimentovaní s drogami
 • poskytuje informácie o bezpečnejšom sexe

Program SEX/DROGY chráni zdravie a budúcnosť mladých ľudí.

 

„Na každom festivale sú drogy – nielen alkohol. Je fajn, že práve tu je stánok, kde sa o drogách otvorene hovorí.“ (návštevník festivalu Uprising)

 

Program SEX/DROGY v rokuch 2013 až 2014 úspešne realizoval TABU TÉMY OTVORENE, ktorý bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA - nadácia pre sociálne zmeny. Prečítajte si o projekte viac.

Project TABOO TOPICS OPENLY was carried out under the SEX/DRUGS Program in 2013-3014. The project was supported by Iceland, Liechtenstein and Norway via Active citizenship and Inclusion project, which is provided by Ekopolis foundation in cooperation with Foundation for Children of Slovakia and SOCIA – Foundation for Social Changes. Read more.

 

 

Wednesday the 19th. Copyright © 2012 OZ Odyseus