Program Sociálna asistencia

Vytlačiť

Program Sociálna asistencia poskytuje svoje služby ľuďom, ktorí injekčne užívajú drogy a/alebo pracujú v sex-biznise. Funguje už  od roku 2001. Ročne realizuje viac ako 60 sprevádzaní klientov/iek.

Cieľová skupina

 • ľudia, ktorí užívajú drogy injekčne
 • ľudia pracujúci v pouličnom sex-biznise

Aktivity programu Sociálna asistencia

Sociálna asistencia – sprevádzania

Sociálna asistentka ponúka možnosť sprevádzania klienta a klientky do iných pomáhajúcich inštitúcií a na úrady, a tak pomáha cieľovej skupine riešiť ich problémy. Sprevádzania poskytujeme v prípade potreby:

 • vybavenia dokladov (OP, kartička poistenca, rodný list)
 • zdravotného ošetrenia, gynekologického vyšetrenia
 • registrácií na úrade práce
 • vybavenia sociálnych dávok
 • sprostredkovania právnej pomoci

Vytváranie siete pomáhajúcich inštitúcií a odborníkov/čiek

Problémy, s ktorými sa stretávajú naši klienti a klientky je potrebné riešiť komplexne - preto program Sociálna asistencia vyhľadáva odborníkov/čky a pomáhajúce inštitúcie, ktoré dokážu pomôcť našim klientom/kám.

Tvorba a distribúcia odkazov na sociálnu, právnu a zdravotnú pomoc

Klienti/tky majú prístup k aktualizovaným odkazom na iné pomáhajúce inštitúcie a odborníkov/čky, napríklad na:

 • zdravotnícke zariadenia, lekárov
 • ubytovne
 • výdajne stravy a miest základnej hygieny
 • Policajný zbor na úseku dokladov a evidencií

 Telefonické poradenstvo

Klienti/ky v prípade otázok môžu telefonicky kontaktovať sociálnu asistentku. Sociálna asistentka cez telefón poskytuje:

 • základné poradenstvo v sociálnych a právnych otázkach
 • dohodnutie sprevádzania
 • pomoc v krízových situáciách (krízovú intervenciu)

 Prečo je program Sociálna asistencia jedinečný?

 • pomáha riešiť komplexné problémy klientov a klientok
 • vytvára jedinečnú sieť pomáhajúcich inštitúcií a odborníkov/čiek
 • sprostredkováva odkazy na iné formy pomoci

Program Sociálna asistencia prispieva k sociálnej inklúzii ľudí na okraji spoločnosti.


„To, že mám občiansky preukaz pre mňa znamená, že som občan, a že niečo znamenám. Keď mám občiansky preukaz môžem sa preukázať, napríklad, keď si zháňam robotu alebo na polícii. Znamená to, že existujem.“ (klient, 33 rokov)

 

Wednesday the 19th. Copyright © 2012 OZ Odyseus