Projekt Koniec násilia, čas na práva

Vytlačiť

                                                                              

 Trvanie projektu: 1.11.2014-31.1.2016

O projekte v skratke:

OZ Odyseus v rámci programu Červený dáždnik začalo od 1.11.2014 realizáciu projektu „Koniec násilia, čas na práva“. Cieľom projektu je prispieť k minimalizácii prípadov násilia páchaného na ženách pracujúcich v pouličnom sex-biznise. Na základe predbežného monitoringu sú najčastejšími páchateľmi násilia, okrem zákazníkov, mnohokrát policajti/policajtky alebo bežní okoloidúci, práve preto sa projekt zameriava na prácu s tromi cieľovými skupinami- na ženy pracujúce v pouličnom sex-biznise, policajtov/policajtky a verejnosť. Cieľ projektu chceme dosiahnuť najmä zvyšovaním právneho povedomia žien pracujúcich v pouličnom sex-biznise, ako aj poukázaním na násilie, ktoré je na nich páchané. Zvyšovať právne povedomie žien pracujúcich v pouličnom sex-biznise budeme prostredníctvom odborného poradenstva, článkov v časopise INTOXI a info-edukačného materiálu. Pre policajtov/policajtky poskytneme tréning a info-edukačný materiál, v rámci ktorého sa dozvedia viac o metódach práce s touto cieľovou skupinou a získajú nové profesionálne zručnosti. Pripravíme tiež kampaň, ktorej cieľom bude priblížiť túto tému verejnosti. Projekt je realizovaný v partnerskej spolupráci s organizáciou SWAN (Sex Workers rights Advocacy Network – Foundation for the Human Rights of Sex Workers - Nadácia pre ľudské práva ľudí pracujúcich v sex-biznise).

Novinky v projekte:

29.1.2016 - Zaujíma Vás, čo všetko sa nám podarilo zrealizovať v rámci projektu "Koniec násilia, čas na práva"?  Viac informácií nájdete v bulletine k projektu tu. Anglická verzia bulletinu je k dispozícii tu.

29.1.2016 - Na svete je finálna analýza monitoringu násilia páchaného na ženách pracujúcich v sex-biznise! Viac informácií nájdete tu. Anglická verzia analýzy je k dispozícii tu.

17.12.2015- Pri príležitosti Medzinárodného dňa za ukončenie násilia páchaného na ľuďoch pracujúcich v sex-biznise sme zorganizovali "Vianočné raňajky pod Červeným dáždnikom", Viac informácií tu.

17.12.2015- Medzinárodný deň za ukončenie násilia páchanom na ľuďoch pracujúcich v sex-biznise sme si tradične pripomenuli aj priamo v teréne a prostredníctvom médií.

15.10.2015 - Ako sme boli na Krajskom riediteľstve... Viac informácií tu.

18.8.2015 - Pozor, pozor! Na svete je nová brožúrka! Viac informácií tu.

2.6.2015 - Dnes si pripomíname Medzinárodný deň ľudí pracujúcich v sex-biznise, viac informácií tu.

15.5.2015 - Ďalšie dobré správy! Máme nový prírastok medzi brožúrkami! Viac informácií tu.

7.5.-8.5.2015 - V týchto dňoch sa u nás uskutočnil tréning zameraný na scitlivovanie polície v téme násilia páchanom na ľuďoch pracujúcich v sex-biznise- viac info tu.

8.3.2015 - Aj ženy pracujúce v sex-biznise dnes slávia Medzinárodný deň žien, viac informácií tu.

17.12.2014 - Medzinárodný deň za ukončenie násilia páchaného na ľuďoch pracujúcich v sex-biznise si pripomína v teréne priamo so ženami pracujúcimi v sex-biznise aj prostredníctvom médií.

   

Oznámenie: „Projekt Koniec násilia, čas na práva bol podporený sumou 44609,23 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu Koniec násilia, čas na práva je posilnenie zraniteľných skupín.

Wednesday the 19th. Copyright © 2012 OZ Odyseus