Ako sme boli na Krajskom riaditeľstve...

Vytlačiť

OZ Odyseus 15.10.2015 zorganizovalo pracovné stretnutie medzi zástupcami/kyňami OZ Odyseus a zástupcami/kyňami Policajného zboru, ktoré sa uskutočnilo na Krajskom riaditeľstve Policajného zboru v Bratislave. Stretnutie bolo zamerané predovšetkým na diskusiu o násilí páchanom na ženách pracujúcich v pouličnom sex-biznise, na hľadanie spoločných riešení pri predchádzaní násilia na týchto ženách a rozvoj spolupráce medzi OZ Odyseus a Krajským riaditeľstvom PZ.

Zo strany zúčastnených policajtov/iek sme obdržali pozitívne ohlasy ohľadom zorganizovania stretnutia a veríme, že účasť na stretnutí bola pre obe strany prínosom, či už z hľadiska vymieňania skúseností, ako aj vytvorenia nových príležitostí spolupráce a hľadania riešení, zameraných na minimalizáciu násilia páchanom na ženách.

Veríme, že pracovné stretnutie bolo len prvým z rady ďalších stretnutí, zameraných na rozvoj spolupráce, ktoré OZ Odyseus v budúcnosti spolu s políciou uskutoční.

 

Wednesday the 19th. Copyright © 2012 OZ Odyseus