Financovanie v roku 2008

Vytlačiť
Rok 2008 bol rokom existenčných problémov organizácie po 10 rokoch činnosti.
Program Chráň sa sám nemal financie na zabezpečenie služieb. Existencia programu bola možná najmä vďaka finančnej podpore Bratislavského samosprávneho kraja a Magistrátu Hlavného mesta SR. Srdečná vďaka patrí nadačnému fondu Západoslovenskej energetiky a.s. nadácii Pontis, ktorý nám svojou finančnou podporou pomohol v období, keď sme už  nemali finančné prostriedky na fungovanie. Vážime si podporu meských častí Podunajské Biskupice, Petržalka, Rača a Ružinov, ktoré nám v tejto existenčnej kríze podali pomocnú ruku.
Finančná pomoc stačila vďaka ochote pracovníkov/pracovníčok OZ Odyseus pracovať na dlh a bez záruky, že peniaze budú zaplatené spätne.

Ďakujeme všetkým naším sponzorom a donorom, vďaka ktorým môžeme ešte poskytovať svoje služby, menovite
 • Bratislavskému samosprávnemu kraju za podporu projektu Nízkoprahové služby v Bratislave 1. 400.000,- Sk. Vďaka tomu, že financie boli prevedené na  náš účet v prvom štvrťroku 2008 organizácia prekonala finančnú krízu.
 • Protidrogovému fondu za podporu programu Chráň sa sám 1.121.530,- Sk  a programu SEX/ DROGY 112.000,- Sk
 • Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny za podporu programu Chráň sa sám, 900.000 Sk a projektu Časopis INTOXI, 100.000,- Sk
 • Magistrátu Hlavného mesta SR za materiálne zabezpečenie prevencie HIV, krvou a sexuálne prenosných ochorení - program Chráň sa sám: 400.000,- Sk. Vďaka tomu, že financie boli pevedené na náš účet v prvom štvrťroku 2008 program Chráň sa sám nemal nedostatok materiálu potrebného pre realizáciu programu výmeny a distribúcie injekčných stiekačiek a prezervatívov.
 • Nadačnému fondu Západoslovenskej energetiky v nadácii Pontis za výnimočnú a flexibilnú podporu v ťažkých chvíľach ohorzenia existencie organizácie a programu Chráň sa sám: 300.000,- Sk
 • Nadácii otvorenej spoločnosti - Open society Foundation za podporu projektu HETAIRA - advokačnej kampane za ľudské práva ľudí ponúkajúcich sexuálne služby: 275.000,-Sk
 • Nadácii SPP - za podporu projektu Sociálna asistencia z roku 2007, čerpanú do mája 2008: 80.000,- Sk.
 • Ministerstvu školstva SR za podporu programu SEX/DROGY, prevenčného programu pre mladých ľudí na tanečno-hudobných podujatiach 150.000,-Sk.
 • Kontu Orange za materiálno-organizačnú finančnú podporu programu SEX/DROGY, prevenčného programu pre mladých ľudí na tanečno-hudobných podujatiach 90.000,-Sk
 • Mestskej časti Bratislava - Ružinov- za podporu programu Chráň sa sám 35.000,- Sk
 • Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice - za podporu programu Chráň sa sám 30.000,- Sk
 • Fondu GSK za podporu zdravotnej osvety pre znevýhodnené skupiny, 25.000,- Sk
 • Mestskej časti Bratislava - Rača - za podporu programu Chráň sa sám 20.000,- Sk
 • Mestskej časti Bratislava - Petržalka - za podporu programu Chráň sa sám 15.000,- Sk

Ďakujeme firmám a fyzickým osobám, ktoré nám svojou podporou pomohli zvládnuť problémy v prvom polroku 2008. Naše poďakovanie patrí:

 • Transpetrol a.s. za dočerpanie finančnej podpory z roku 2007 v hodnote 65.000,- SK
 • Slovenské elektrárne-Enel - za podporu v hodnote 50.000,- Sk
 • Nadácii SPP za darovanie automobilu Škoda Felicia v hodnote 42.509,- Sk
 • RadioLAN za preplatenie inštalácie WIFI a mesačných poplatkov za internet v hodnote cca. 32.500,- Sk
 • Blue7 s.r.o. za grafiku a tlač výročnej správy za rok 2007 v hodnote cca. 25.000,- Sk
 • Office Center Poštová s.r.o. za darovanie nábytku
 • Lukášovi Filovi za finančnú podporu projektu časopis INTOXI v hodnote cca. 9.000,- Sk
 • OZ Blava.net za zľavu pri inštalácii WIFI
 • Yegon s.r.o. za bezplatný prenájom domény a webhosting v hodnote 3400 Sk
 • TESCO a.s. za darovanie poukážok v hodnote 1.500 Sk na nákup čajov pre klientov/ky
 • Eurolab Lambda za finančný dar 1000,- Sk
 • Coffea drinks s.r.o. za venovanie sirupov na podporu pitného režimu pre klientov/ky
 • Kníhtlači Gerthofer za podporu časopisu INTOXI
 • Firme EUROBAL za darovanie 2000 ks pohárov
 • Spoločnosti PEPSI za darovanie pohárov na podporu pitného režimu pre klientov/ky

ĎAKUJEME!

Wednesday the 19th. Copyright © 2012 OZ Odyseus